Skip to content

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty published on

Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Rzepedzi informuje, iż w prowadzonym przetargu nieograniczonym za zadanie pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzepedzi” najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Wielobranżowy 'bonex’. Szczegóły znajdują się w załączonym pliku.

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja z sesji otwarcia ofert published on

Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Rzepedzi informuje, że w dniu 27.08.2020 w siedzibie OSP Rzepedź odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym za zadanie pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzepedzi”. Szczegóły znajdują się w załączonym pliku.

Odpowiedzi na pytania z dnia 21.08.2020

Odpowiedzi na pytania z dnia 21.08.2020 published on

Poniżej publikujemy odpowiedzi na zapytanie z dnia 21.08.2020. w postępowaniu o udzielenie zamówienia  publicznego na realizację zadania pod nazwą:
„Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzepedzi”
(ogłoszenie nr 576312-N-2020 z dnia 2020-08-20)

Zaproszenie do składnia ofert

Zaproszenie do składnia ofert published on

Zamawiający – OSP Rzepedź zaprasza do składania ofert w ponownym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzepedzi.

Wszystkie informacje i dokumenty dotyczące niniejszego postępowania znajdują się poniżej:

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu published on

Zamawiający Ochotnicza Straż Pożarna w Rzepedzi informuje, że prowadzone postępowanie pod nazwą „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzepedzi” zostało unieważnione ponieważ w trakcie postępowania złożono oferty przekraczają kwotę (wielkość budżetu) jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie w/w zadania. Pismo w tej sprawie w linku poniżej.

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja z sesji otwarcia ofert published on

Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Rzepedzi informuje, że w dniu 17.08.2020 w siedzibie OSP Rzepedź odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym za zadanie pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzepedzi”. Szczegóły znajdują się w załączonym pliku.

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert published on

Zamawiający – OSP Rzepedź zaprasza do składania ofert w ponownym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzepedzi.

Wszystkie informacje i dokumenty dotyczące niniejszego postępowania znajdują się poniżej:

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu published on

Zamawiający Ochotnicza Straż Pożarna w Rzepedzi informuje, że prowadzone postępowanie pod nazwą „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzepedzi” zostało unieważnione ponieważ w trakcie postępowania nie złożono żądnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Skan pisma w tej sprawie w załączeniu.

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja z sesji otwarcia ofert published on

Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Rzepedzi informuje, że w dniu 05.08.2020 w siedzibie OSP Rzepedź odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym za zadanie pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzepedzi”. Szczegóły znajdują się w załączonym pliku.

Zmiany w prowadzonym postępowaniu przetargowym

Zmiany w prowadzonym postępowaniu przetargowym published on

Zamawiający – OSP Rzepedź informuje, iż w ponownym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzepedzi zmianie ulega: „Termin składania ofert”, „Otwarcia ofert”, „Opis sposobu przygotowania oferty”. Pismo w tej sprawie znajduje się w linku poniżej.

Odpowiedzi na pytania z dnia 24.07.2020

Odpowiedzi na pytania z dnia 24.07.2020 published on

Poniżej publikujemy odpowiedzi na zapytanie z dnia 24.07.2020. w postępowaniu o udzielenie zamówienia  publicznego na realizację zadania pod nazwą:
„Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzepedzi”
(ogłoszenie nr 565006-N-2020 z dnia 2020-07-22)

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert published on

Zamawiający – OSP Rzepedź zaprasza do składania ofert w ponownym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzepedzi.

Wszystkie informacje i dokumenty dotyczące niniejszego postępowania znajdują się poniżej:

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu published on

Zamawiający Ochotnicza Straż Pożarna w Rzepedzi informuje, że prowadzone postępowanie pod nazwą „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzepedzi” zostało unieważnione ponieważ w trakcie postępowania nie złożono żądnej oferty na realizację w/w zadania.

Skan pisma w linku poniżej.

Odpowiedzi na zapytanie z dnia 08.07.2020

Odpowiedzi na zapytanie z dnia 08.07.2020 published on

Poniżej publikujemy odpowiedzi na zapytanie z dnia 08.07.2020. w postępowaniu o udzielenie zamówienia  publicznego na realizację zadania pod nazwą:
„Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzepedzi”
(ogłoszenie nr 559160-N-2020 z dnia 2020-07-07)