Skip to content

Statystyka zdarzeń w Gminie Komańcza

Rodzaj zdarzeniaTyp201320142015201620172018
Pożar (P)Mały (P/M)101316111514
Średni (P/Ś)303310
Duży (P/D)000000
Bardzo duży (P/BD)000000
RAZEM131319141614
Miejscowe zagrożenie (MZ)Małe (MZ/M)110411
Lokalne (MZ/L)122716212640
Średnie (MZ/Ś)010000
Duże (MZ/D)000000
Gigantyczne lub klęska żywiołowa (MZ/K)000000
RAZEM132916252741
Alarm fałszywy (AF)Złośliwy (A/Z)000000
W dobrej wierze (A/DW)020133
Z instalacji wykrywania (A/IW)000001
RAZEM020134
Zdarzeń ogółem264435404659

 
Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl].