Skip to content

NASZA HISTORIA

Znaczna część historii Ochotniczej Staży Pożarnej w Rzepedzi nierozerwalnie związana jest z powstaniem i działalnością Zakładu Drzewnego w Rzepedzi.

25 września 1958 r. w oparciu o zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego zapadła decyzja o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego w miejscowości Rzepedź pod nazwą Zakłady Drzewne Przemysłu Leśnego, którego budowę rozpoczęto w 1959 r.

W czasie budowy zakładu zrodziła się myśl powstania  Oddziału Ochotniczej Straży Pożarnej i już wiosną 1960r. zakupiono nową motopompę i sprzęt gaśniczy.

To wydarzenie uznaje się za formalny początek istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzepedzi.

Jednostka OSP liczyła wówczas wg danych z kroniki  30 druhów. Inicjatorami utworzenia jednostki OSP w Rzepedzi byli: Józef Marek, Władysław Majka, Jan Sałaciak oraz nieżyjący już Mieczysław Błoński, Eliasz Kaczmarczyk, Józef Soja, Eugeniusz Krowicki, Stanisław Pado, Józef Kłodowski, Stanisław Czenczek.

Pierwszym komendantem w 1960 r. został ogniomistrz pożarnictwa Franciszek Perdans.

W 1961 r. następuje zmiana – nowym komendantem zostaje starszy ogniomistrz pożarnictwa Franciszek Sabynicz i pełni tę funkcję do roku 1979.

Równocześnie z uruchomieniem zakładu, to jest 8 grudnia 1962 r. Oddział OSP został przekształcony w Zakładową Ochotniczą Straż Pożarną. Zakład uzupełnił sprzęt pożarniczy jednostki, a szereg druhów podjęło w nim pracę.

W 1973 r. Zakładowa Ochotnicza Straż Pożarna otrzymała na wyposażenie bojowy samochód pożarniczy typu GBAM. Od tego roku zwiększył się teren działania jednostki, która zaczęła gasić pożary na terenie całej gminy Komańcza.

W 1981 r. w zakładzie w Rzepedzi został utworzony zawodowy posterunek p.poż. w sile trzech funkcjonariuszy pożarnictwa pod dowództwem starszego chorążego pożarnictwa Andrzeja Pencaka. Jednakże ochrona przeciwpożarowa zakładu opierała się głównie na Zakładowej Ochotniczej Straży Pożarnej.

Jako wyraz uznania dla osiągnięć ZOSP Dyrekcja ówczesnego Zakładu oraz społeczeństwo Rzepedzi ufundowało dla jednostki sztandar w dwudziestolecie istnienia Zakładu.

Uroczystość jego wręczenia odbyła się 28 maja 1983 r.

W roku 1990 ZOSP przekształciła się Ochotniczą Straż Pożarną.

W 1993 r. Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku, dzięki staraniom pełniącego funkcję komendanta OSP Józefa Harowicza, przekazała na rzecz naszej jednostki samochód gaśniczy Tatra – Skuteng, co znacznie zwiększyło możliwości operacyjne.

W roku 1997 został zakupiony samochód UAZ, który został przez naszych druhów skarosowany i przystosowany do działań ratowniczo – gaśniczych. W następnym roku na działce przekazanej przez NOWY STYL wybudowaliśmy blaszany garaż, w którym umieściliśmy samochód UAZ i sprzęt pożarniczy. Nie rozwiązało to jednak problemów jednostki, gdyż nie mieliśmy możliwości garażowania Tatry.

W 1998 roku, po wielu staraniach ówczesnego Prezesa OSP Władysława Capika, władze samorządowe gminy Komańcza zaplanowały w budżecie środki finansowe na wykonanie projektu remizy. Budowę rozpoczęto w 2000 roku.

Kolejnym ważnym wydarzeniem w historii jednostki było włączenie do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Stało się to 28 marca 2001 r. decyzją Komendanta Głównego PSP w Warszawie.

Dzięki staraniom obecnego Zarządu OSP w 2006 r. gmina Komańcza wspólnie z firmą NOWY STYL zakupiły samochód pożarniczy STAR 244 typu GBA.

Budowa remizy trwała 6 lat. Uroczystość oddania budynku do użytku i poświęcenia samochodu odbyła się we 24 wrześniu 2006 r. Powstanie remizy rozwiązało problemy naszej jednostki z garażowaniem samochodów.

W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy oraz unowocześnienia sprzętu w 2008 r.  gmina Komańcza zakupiła lekki samochód pożarniczy GAZELA, wyposażony w nowoczesne urządzenia do ratownictwa technicznego, medycznego i działań przeciwpożarowych. Część wyposażenia samochodu zakupiła firma NOWY STYL.

Jednostka nasza jest wyposażona w nowoczesny sprzęt łączności, system selektywnego wywoływania, system SMS-owego powiadamiania, ubrania specjalistyczne i aparaty ochrony dróg oddechowych. Ponadto systematycznie jest doposażana w atestowany sprzęt.

W chwili obecnej OSP w Rzepedzi liczy 86 członków, w tym 10 honorowych i 2 wspierających. W jej skład wchodzi Żeńska Drużyna Pożarnicza 10 członków, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 20 członków, z czego 12 chłopców i 8 dziewcząt.

Dziś z perspektywy minionych 50 lat z dużą satysfakcją należy stwierdzić, że OSP w Rzepedzi to prężnie rozwijająca się jednostka, posiadająca nowoczesny sprzęt ratowniczy.

Zgodnie ze strażackim zawołaniem „ Bogu na chwałę a ludziom na ratunek” druhowie są gotowi nieustannie nieść pomoc i ratunek wszędzie tam, gdzie zagrożone jest ludzkie życie i mienie a także aktywnie uczestniczą w życiu społecznym  i religijnym miejscowości Rzepedź.