Skip to content

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty published on

Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Rzepedzi informuje, iż w prowadzonym przetargu nieograniczonym za zadanie pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzepedzi” najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Wielobranżowy 'bonex’. Szczegóły znajdują się w załączonym pliku.