Skip to content

Zarząd

  1. Dh Zbigniew Jawor – Prezes.
  2. Dh Janusz Janczyk – I V-ce Prezes.
  3. Dh Piotr Hryńczuk – II V-ce Prezes.
  4. Dh Ryszard Fejdasz – Naczelnik.
  5. Dh Kazimierz Bodnar – Z-ca Naczelnika.
  6. Dh Witold Krasulak – Skarbnik.
  7. Dh Wiesław Grucel – Sekretarz.
  8. Dh Robert Kaczmarczyk – Kronikarz.
  9. Dh Mateusz Kijowski – Gospodarz.