Skip to content

Odszedł z naszych szeregów Dh Lesław Iskra

Odszedł z naszych szeregów Dh Lesław Iskra published on

Z głęboki żalem żegnamy Kolegę i Przyjaciela Druha Lesława Iskra, który zmarł w dniu 30 stycznia 2018 roku. Był wieloletnim członkiem naszej OSP. Miał 57 lat. Wystawienie trumny z ciałem nastąpi w dniu 2 lutego 2018 r., o godzinie 11:00 w Cerkwi w Rzepedź Wieś. Po odprawionej  mszy świętej żałobnej o godzinie 12.00 ciało zostanie złożone na miejscowym cmentarzu. Łączymy się w smutku i żałobie z Rodziną i bliskimi. Członkowie OSP Rzepedź.

Informacja z zebrania sprawozdawczego

Informacja z zebrania sprawozdawczego published on

W dniu 27 stycznia 2018 roku w naszej remizie odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Rzepedź za rok 2017. Wśród zaproszony gości byli:
Wójt Gminy Komańcza – Stanisław Bielawka.
Sekretarz Gminy Komańcza – dh Jerzy Krysiak.
Przewodniczący Rady Gminy Komańcza – Roman Orzechowski.
Radny Powiatowy – dh Witold Jawor.
Prezes Zarządu Gminnego OSP RP – dh Piotr Skocki.
KP PSP z Sanoka reprezentowali: kp. Tomasz Mroczkowski i st. str. Bartłomiej Muszański.
Podczas zebrania zaprezentowane zostało sprawozdanie z działalności jednostki i sprawozdanie finansowe za poprzednik rok, plan działań i plan finansowy na rok 2018 a także sprawozdanie komisji rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium za ubiegły rok obecnemu zarządowi jednostki. W roku 2017 nasze jednostka brała udział w 24 akcjach ratowniczych, w tym: w gaszeniu pożarów 10 razy, w wypadkach drogowych 4 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń (usuwanie gniazd owadów, powalonych drzew) 10 razy. Łączna liczba ratowników, którzy choć raz uczestniczyli w akcji wyniosła 20.