Skip to content

Zebranie sprawozdawcze 2020

Zebranie sprawozdawcze 2020 published on

W dniu 2 lutego 2020 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za 2019 rok. W zebraniu oprócz naszych druhów, uczestniczyli zaproszeni goście: Naczelnik Wydziału Organizacyjno – Kwatermistrzowskiego  Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku – mł. bryg. mgr Bogdan Nanio, Radni Gminy Komańcza – Roman Orzechowski oraz Kazimierz Hnat. Podczas zebrania przedstawione zostało sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe za 2019 rok, przedstawiono plan działań i plan finansowy na rok 2020. Mł. bryg. Bogdan Nanio podziękował naszym druhom za zaangażowanie i udział w akcjach ratunkowych w których braliśmy udział w 2019 roku, przedstawił statystyki dotyczące interwencji w Powiecie Sanockim dotyczące minionego roku oraz poinformował o planach szkoleń specjalistycznych dla druhów z OSP jakie Komenda Powiatowa PSP w Sanoku planuje zrealizować w 2020 roku. Do podziękowań dołączył się również radny Gminy Komańcza Pan Roman Orzechwoski.

fot. dh Władysław Capik