Skip to content

Zmiany w prowadzonym postępowaniu przetargowym

Zmiany w prowadzonym postępowaniu przetargowym published on

Zamawiający – OSP Rzepedź informuje, iż w ponownym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzepedzi zmianie ulega: „Termin składania ofert”, „Otwarcia ofert”, „Opis sposobu przygotowania oferty”. Pismo w tej sprawie znajduje się w linku poniżej.