Skip to content

Odpowiedzi na pytania z dnia 24.07.2020

Odpowiedzi na pytania z dnia 24.07.2020 published on

Poniżej publikujemy odpowiedzi na zapytanie z dnia 24.07.2020. w postępowaniu o udzielenie zamówienia  publicznego na realizację zadania pod nazwą:
„Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzepedzi”
(ogłoszenie nr 565006-N-2020 z dnia 2020-07-22)