Skip to content

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu published on

Zamawiający Ochotnicza Straż Pożarna w Rzepedzi informuje, że prowadzone postępowanie pod nazwą „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzepedzi” zostało unieważnione ponieważ w trakcie postępowania złożono oferty przekraczają kwotę (wielkość budżetu) jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie w/w zadania. Pismo w tej sprawie w linku poniżej.