Skip to content

Zaproszenie do składnia ofert

Zaproszenie do składnia ofert published on

Zamawiający – OSP Rzepedź zaprasza do składania ofert w ponownym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzepedzi.

Wszystkie informacje i dokumenty dotyczące niniejszego postępowania znajdują się poniżej: