Skip to content

Odpowiedzi na pytania z dnia 21.08.2020

Odpowiedzi na pytania z dnia 21.08.2020 published on

Poniżej publikujemy odpowiedzi na zapytanie z dnia 21.08.2020. w postępowaniu o udzielenie zamówienia  publicznego na realizację zadania pod nazwą:
„Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzepedzi”
(ogłoszenie nr 576312-N-2020 z dnia 2020-08-20)