Skip to content

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert published on

Zamawiający – OSP Rzepedź zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzepedzi.

Wszystkie informacje i dokumenty dotyczące niniejszego postępowania znajdują się poniżej:

Zebranie sprawozdawcze 2020

Zebranie sprawozdawcze 2020 published on

W dniu 2 lutego 2020 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za 2019 rok. W zebraniu oprócz naszych druhów, uczestniczyli zaproszeni goście: Naczelnik Wydziału Organizacyjno – Kwatermistrzowskiego  Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku – mł. bryg. mgr Bogdan Nanio, Radni Gminy Komańcza – Roman Orzechowski oraz Kazimierz Hnat. Podczas zebrania przedstawione zostało sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe za 2019 rok, przedstawiono plan działań i plan finansowy na rok 2020. Mł. bryg. Bogdan Nanio podziękował naszym druhom za zaangażowanie i udział w akcjach ratunkowych w których braliśmy udział w 2019 roku, przedstawił statystyki dotyczące interwencji w Powiecie Sanockim dotyczące minionego roku oraz poinformował o planach szkoleń specjalistycznych dla druhów z OSP jakie Komenda Powiatowa PSP w Sanoku planuje zrealizować w 2020 roku. Do podziękowań dołączył się również radny Gminy Komańcza Pan Roman Orzechwoski.

fot. dh Władysław Capik

Zebranie sprawozdawcze za 2018 rok

Zebranie sprawozdawcze za 2018 rok published on

W dniu 2 marca 2019 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za 2018 rok. W zebraniu oprócz naszych druhów, uczestniczyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Komańcza – Roman Bzdyk, Z-ca Wójta – Paweł Rysz, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku – mł. bryg. mgr inż. Grzegorz Oleniacz, Radni Gminy Komańcza – Roman Orzechowski oraz Kazimierz Hnat. Na początku zebrania minutą ciszy uczczono pamięć dwóch druhów, którzy odeszli od nas w 2018 roku. Jednym z nich był współzałożyciel naszej jednostki dh Władysław Majka drugim dh Lesław Iskra. Podczas zebrania przedstawione zostało sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe za 2018 rok, przedstawiono plan działań na rok 2019. Jednym z punktów było odczytanie treści podziękowania za udział naszych druhów w ćwiczeniach powiatowych w skansenie w Sanoku. Wójt Roman Bzdyk oraz Komendant Powiatowy PSP podziękowali naszym druhom za zaangażowanie i udział w akcjach ratunkowych w których braliśmy udział w 2018 roku. W trakcie zebrania dyskutowano m.in. na temat możliwości pozyskania środków na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Głos w tej sprawie zabierali Wójt Gminy Komańcza oraz Komendant Powiatowy PSP z Sanoka.

fot. dh Władysław Capik

Pilnie potrzebna krew dla strażaka

Pilnie potrzebna krew dla strażaka published on
Strażacy każdego dnia niosą pomoc w rożnych sytuacjach wypadki, pożary, katastrofy budowlane, często z narażaniem własnego życia lub zdrowia. Tym razem to jeden z naszych kolegów potrzebuje pomocy. Aspirant Rafał Bal z KM PSP Rzeszów zachorował na białaczkę i pilnie potrzebuje transfuzji krwi, jego grupa to A Rh-. Tym razem to Ty możesz pomóc wystarczy udać się do punktu krwiodawstwa w Sanoku, mieszczącego się nieopodal ZUS-u, być zdrowy i wypoczęty i oddać ten cenny dar dla niego. W rejestracji trzeba zgłosić, że oddaje się krew własnie tej osobie. NIE BĄDŹ OBOJĘTNY KIEDYŚ TY MOŻESZ POTRZEBOWAĆ POMOCY.

Obchody Święta Konstytucji

Obchody Święta Konstytucji published on

W dniu 3 maja 2018 roku w Komańczy odbyły się obchody 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w intencji za Ojczyznę, w kościele parafialnym p.w. Św. Józefa w Komańczy. Po mszy nastąpił przemarsz na skwer obok kościoła i złożenie kwiatów przy pomniku Poległych za Ojczyznę. W obchodach brały udział poczty sztandarowe z OSP Rzepedź, OSP Komańcza i  Szkoły Podstawowej z Komańczy. Uczniowie szkoły podstawowej z Komańczy zaprezentowali specjalnie przygotowany na ten dzień program artystyczny. Na koniec wręczono nagrody laureatom konkursu plastycznego “Polska mój dom”. (fot. dh Władysław Capik)

 

Odszedł z naszych szeregów Dh Władysław Majka

Odszedł z naszych szeregów Dh Władysław Majka published on

Z głęboki żalem żegnamy Kolegę i Przyjaciela Druha Władysława Majka, który zmarł w dniu 14 marca 2018 roku. Był jednym z inicjatorów powstania OSP Rzepedź. Miał 85 lat. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w Kościele Parafialnym w Rzepedzi w dniu 16 marca 2018 o godzinie 14:00. Łączymy się w smutku i żałobie z Rodziną i bliskimi.

Członkowie OSP Rzepedź.

Odszedł z naszych szeregów Dh Lesław Iskra

Odszedł z naszych szeregów Dh Lesław Iskra published on

Z głęboki żalem żegnamy Kolegę i Przyjaciela Druha Lesława Iskra, który zmarł w dniu 30 stycznia 2018 roku. Był wieloletnim członkiem naszej OSP. Miał 57 lat. Wystawienie trumny z ciałem nastąpi w dniu 2 lutego 2018 r., o godzinie 11:00 w Cerkwi w Rzepedź Wieś. Po odprawionej  mszy świętej żałobnej o godzinie 12.00 ciało zostanie złożone na miejscowym cmentarzu. Łączymy się w smutku i żałobie z Rodziną i bliskimi. Członkowie OSP Rzepedź.

Informacja z zebrania sprawozdawczego

Informacja z zebrania sprawozdawczego published on

W dniu 27 stycznia 2018 roku w naszej remizie odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Rzepedź za rok 2017. Wśród zaproszony gości byli:
Wójt Gminy Komańcza – Stanisław Bielawka.
Sekretarz Gminy Komańcza – dh Jerzy Krysiak.
Przewodniczący Rady Gminy Komańcza – Roman Orzechowski.
Radny Powiatowy – dh Witold Jawor.
Prezes Zarządu Gminnego OSP RP – dh Piotr Skocki.
KP PSP z Sanoka reprezentowali: kp. Tomasz Mroczkowski i st. str. Bartłomiej Muszański.
Podczas zebrania zaprezentowane zostało sprawozdanie z działalności jednostki i sprawozdanie finansowe za poprzednik rok, plan działań i plan finansowy na rok 2018 a także sprawozdanie komisji rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium za ubiegły rok obecnemu zarządowi jednostki. W roku 2017 nasze jednostka brała udział w 24 akcjach ratowniczych, w tym: w gaszeniu pożarów 10 razy, w wypadkach drogowych 4 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń (usuwanie gniazd owadów, powalonych drzew) 10 razy. Łączna liczba ratowników, którzy choć raz uczestniczyli w akcji wyniosła 20.

Inspekcja gotowości bojowej

Inspekcja gotowości bojowej published on

W dniu 6 listopada 2017 roku o godzinie 16:26 miała miejsce w naszej jednostce inspekcja gotowości bojowej, przeprowadzona przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej z Sanoka. Kontrolujący sprawdzili m.in. czas reakcji na alarm, stan pojazdów i ich wyposażenia, środków ochrony osobistej i stanu wyszkolenia naszych druhów. W wyniku przeprowadzonej inspekcji otrzymaliśmy ocenę bardzo dobrą.

Kontynuacja ćwiczeń z ewakuacji w ZPD Rzepedź

Kontynuacja ćwiczeń z ewakuacji w ZPD Rzepedź published on

W dniu 5 października 2017 roku wspólnie z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku, kontynuowaliśmy ćwiczeniach ewakuacji na obszarze Zakładu Przemysłu Drzewnego w Rzepedzi, tym razem ewakuacji został poddany wydział zajmujący się łuszczeniem drewna. Po zakończeniu ćwiczeń koledzy z KP PSP Sanok zaprezentowali, efekt gaszenia wodą płonącego paliwa. Do specjalnie przygotowanej wanny z palącym się paliwem, została wrzucona reklamówka z wodą. W efekcie tego działania, niewielka chmura ognia kilkukrotnie zwiększyła swoją objętość. W przyszłym tygodniu zostaną przeprowadzone ćwiczenia jeszcze jednej z hal produkcyjnych.

 

 

Ćwiczenia z ewakuacji w ZPD Rzepedź

Ćwiczenia z ewakuacji w ZPD Rzepedź published on

W dniu 28 września 2017 roku wspólnie z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku, braliśmy udział w ćwiczeniach ewakuacji hali Zakładu Przemysłu Drzewnego w Rzepedzi, produkującej kształtki sklejkowe. Celem ćwiczeń było sprawdzenie sprawności ewakuacji ludzi z budynku oraz zapoznanie się z terenem. Dodatkowo koledzy z KP PSP Sanok przeprowadzili pokaz gaszenia z użyciem gaśnicy proszkowej i śniegowej. W przyszłym tygodniu ćwiczenia w ewakuacji kolejnej hali.

 

 

Zebranie sprawozdawcze za 2016 rok

Zebranie sprawozdawcze za 2016 rok published on

Dnia 21.01.2017r. (sobota) o godz. 17.00 – pierwszy termin, 17:15 – drugi termin, odbędzie się walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzepedzi. Zebranie odbędzie się w Rzepedzkim Ośrodku Kultury. Prosimy druhny i druhów o przybycie, obowiązkowo w umundurowaniu. Szczególnie zapraszamy druhny i druhów z młodzieżowych drużyn pożarniczych. Zapraszamy również chętnych do wstąpienia w szeregi OSP Rzepedź.

Obchody 65 rocznicy powstania OSP Szczawne

Obchody 65 rocznicy powstania OSP Szczawne published on

dsc_0109W ubiegłą niedziele tj. 16 października 2016 roku na zaproszenie OSP Szczawne, uczestniczyliśmy w obchodach związanych z jubileuszem 65-lecia powstania tej jednostki oraz uroczystego nadania im sztandaru z tej okazji. Wręczenie sztandaru zostało poprzedzone jego poświęceniem, którego dokonali wspólnie przedstawiciele trzech wyznań występujących na obszarze naszej gminy, kościół rzymsko-katolicki reprezentował Ksiądz Prałat Bolesław Burek oraz Ksiądz Wikariusz Tomasz Ruszel, kościół grecko-katolicki Ksiądz Andrzej Żuraw natomiast kościół prawosławny Ksiądz Marek Gocko. W uroczystościach ponadto uczestniczyli: Wójt Gminy Komańcza Stanisław Bielawka, Z-ca Wójta Jerzy Krysiak, Radni Gminy Komańczy, Dyrektor Zespołu Szkół w Rzepedzi Pani Danuta Horodecka-Kotys, Starosta Volicy na Słowacji Monika Rohaľová, Prezes Honorowy Zarządu Powiatowego OSP Dh Eugeniusz Paszkiewicz,  Prezes Honorowy OSP Rzepedź Władysław Capik, Prezes Zarządu OSP Gminy Komańcza Dh Piotr Skocki, Prezes OSP Łupków Zdzisław Lemcio, Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP RP Dh Tadeusz Sieniawski, Komendant Powiatowy PSP Sanok st. bryg. Krzyszto Dżugan, Naczelnik Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego KP PSP Sanok mł. bryg. Grzegorz Oleniacz, OSP Mokre, OSP Komańcza, OSP Wisłok, OSP Volica, za oprawę muzyczną imprezy zadbała młodzieżowa orkiestra dęta Avanti z Sanoka.

 Zdjęcia: Dh Władysław Capik

Odszedł z naszych szeregów Dh Ryszard Farbaniec

Odszedł z naszych szeregów Dh Ryszard Farbaniec published on

KrzyżZ głęboki żalem żegnamy Kolegę i Przyjaciela Druha Ryszarda Farbaniec, który zmarł w dniu 13 września 2016 roku. Był wieloletnim członkiem naszej OSP. Miał 64 lata. Pogrzeb odbędzie się w dniu 15 września o godzinie 13.00 w kościele parafialnym w Rzepedzi. Łączymy się w smutku i żałobie z Rodziną i bliskimi. Członkowie OSP Rzepedź.

Uroczyste poświecenie figury i kapliczki Św. Floriana

Uroczyste poświecenie figury i kapliczki Św. Floriana published on Brak komentarzy do Uroczyste poświecenie figury i kapliczki Św. Floriana

W dniu 25 czerwca 2016 roku odbyło się uroczyste poświecenie figury i kapliczki Św. Floriana, znajdującej się przy naszej remizie. Poświecenia dokonali wspólnie: proboszcz naszej parafii Ksiądz Prałat Bolesław Burek oraz Wikariusz Ksiądz Tomasz Ruszel. W uroczystości oprócz druhów z naszej jednostki uczestniczyli również zaproszeni goście m.in.: Wójt Gminy Komańcza Stanisław Bielawka, Z-ca Wójta Jerzy Krysiak, St. kpt. Florian Semenowicz reprezentujący KP PSP Sanok, Prezes Zarządu Powiatowego OSP RP Kazimierz Pietrzkiewicz, Prezes Zarządu Gminnego OSP Piotr Skocki oraz długoletni Prezes OSP Rzepedź i Druh Honorowy Władysław Capik. Podczas uroczystości wręczono brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa Panu Edwardowi Orłowskiemu z Nadleśnictwa Komańcza. Planowane było również wręczenie odznaczeń druhom z OSP Rzepedź, jednak pomimo zachowania wszelkich procedur, odznaczenia nie dotarły na czas z biura terenowego Zarządu Wojewódzkiego OSP RP mieszczącego się w Krośnie.


(fot. Dh Władysław Capik)