Skip to content

Zebranie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP

Zebranie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP published on

W dniu 2 grudnia br. byliśmy gospodarzami przedświątecznego zebrania Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP. Członkiem tego gremium jest Prezes OSP Rzepedź dh Zbigniew Jawor. Podczas zebrania Prezes tego zarządu dh Grzegorz Klecha złożył sprawozdanie za miniony rok i przedstawił plan działań na kolejny. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku st. bryg. Krzysztof Dżugan przedstawił informacje na temat stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego w powiecie sanockim. Wśród zaproszonych gości byli m.in: Łukasz Kudlicki – Dyrektor Gabinetu Politycznego MSWiA, Sławomir Miklicz – radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Stanisław Bielawka – Wójt Gminy Komańcza, Jerzy Krysiak – Sekretarz Gminy Komańcza, radni powiatowi (Witold Jawor, Jerzy Zuba, Jan Jaślar, Kazimierz Wolański), dh Eugeniusz Paszkiewicz – Prezes Honorowy Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, dh Kazimierz Pietrzkiewicz – były Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, mł. bryg. Grzegorz Oleniacz – Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku, st. kpt. Florian Semenowicz – Dowódca JRG Sanok, st. kpt. Robert Wojciechowski – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego KP PSP w Sanoku, st. bryg. Lesław Penar – Prezes Zarządu Klubu Honoroych Dawców Krwi „Strażacki Dar” działającego przy KP PSP w Sanoku i podkomisarz Tomasz Balawajder – Z-ca Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Sanoku. Na koniec zebrania jego uczestnicy złożyli sobie życzenia świąteczne.