Skip to content

Walne zebranie sprawozdawcze

Walne zebranie sprawozdawcze published on

W dniu 21 stycznia 2017 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za 2016 rok. W zebraniu oprócz naszych druhów, uczestniczyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Komańcza – Stanisław Bielawka, Z-ca Wójta – Jerzy Krysiak, Przewodniczący Rady Gminy Komańcza – Roman Orzechowski, KP PSP Sanok reprezentował Kpt. Michał Starego. Podczas zebrania przedstawione zostało sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe za 2016 rok, przedstawiono plan działań na rok 2017. Jednym z punktów było odczytanie treści podziękowania za udział naszych druhów w zabezpieczeniu ŚDM KRAKÓW – 2016, przysłanego z ZG ZOSPRP a druhowie Hubert Stach, Serafin Krzesiński, Przemysław Król i Mateusz Kijowski odebrali z rąk Wójta Stanisława Bielawki certyfikaty przesłane razem z podziękowaniami. Wójt Stanisław Bielawka, Z-ca Wójta Jerzy Krysiak i Kpt. Michał Starego podziękowali naszym druhom za zaangażowanie i udział w akcjach ratunkowych w których braliśmy udział w 2016 roku.