Skip to content

Szkolenie komora dymowa

Szkolenie komora dymowa published on

W dniu 9 września 2017 roku odbyliśmy w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie, szkolenie w komorze dymowej. Przejście przez samą komorę poprzedził test wysiłkowy na ergometrze taśmowym i rowerowym, młocie podciągowym i drabinie bez końca. Po zaliczeniu testu wysiłkowego, każda osoba przechodziła przez komorę dymową w pełnym ubraniu bojowym z butla na plecach i aparacie powietrznym. W komorze do pokonania były liczne przeszkody i wąskie przejścia.