Skip to content

Inspekcja gotowości bojowej

Inspekcja gotowości bojowej published on

W dniu 25 lipca 2017 roku o godzinie 14:16 miała miejsce w naszej jednostce inspekcja gotowości bojowej, przeprowadzona przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej z Rzeszowa. Inspektorzy w składzie: bryg. Ireneusz Szpyrka, mł. bryg. Mariusz Wójcicki i mł. kpt. Bogdan Piasecki sprawdzili w pierwszej kolejności czas wyjazdu zastępu z garażu od momentu zaalarmowania – wyniósł on 5 minut i 10 sekund. Następnie sprawdzono stan pojazdów i ich wyposażenia, środków ochrony osobistej i stanu wyszkolenia naszych druhów. W wyniku przeprowadzonej inspekcji otrzymaliśmy 24 punkty na 30 możliwych do uzyskania i ocenę dobrą.