Skip to content

Informacja z zebrania sprawozdawczo-wyborczego

Informacja z zebrania sprawozdawczo-wyborczego published on Brak komentarzy do Informacja z zebrania sprawozdawczo-wyborczego

W dniu 30 stycznia 2016 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze naszej OSP. Wśród zaproszonych gości byli:

St. kap. Florian Semenowicz – Dowódca JRG  KP PSP Sanok,
Dh Witold Jawor – Radny Powiatu Sanockiego,
Dh Jerzy Krysiak – Z-ca Wójta Gminy Komańcza,
Dh Piotr Skocki – Prezes Zarządu Gminnego OSP,
Pan Roman Orzechowski – Przewodniczący Rady Gminy Komańcza,
Pani Danuta Horodecka-Kotys – Dyrektor Zespołu Szkół w Rzepedzi,
Pan Adam Rozputyński – Radny Gminy Komańcza

Podczas zebrania Naczelnik Dh Ryszard Fejdasz zaprezentował sprawozdanie z działalności OSP za 2015 rok oraz plan działań na 2016 rok. Skarbnik Dh Witold Krasulak zaprezentował sprawozdanie finansowe za 2015 rok oraz plan budżetu na 2016 rok. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dh Andrzej Perun zaprezentował sprawozdanie z kontroli finansów i działalności OSP, komisja rewizyjna nie miała żadnych uwag.

W trakcie zebrania wyłoniony został nowy Zarząd oraz Komisja Rewizyjna, w skład Zarządu weszli: Dh Zbigniew Jawor, Dh Piotr Hryńczuk, Dh Janusz Janczyk, Dh Ryszard Fejdasz, Dh Kazimierz Bodnar, Dh Mateusz Kijowski, Dh Witold Krasulak, Dh Wiesław Grucel, Dh Robert Kaczmarczyk. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Dh Dominik Szajdek, Dh Serafin Krzesiński, Dh Przemysław Król.

Ponadto wybrano przedstawicieli do Zarządu Gminnego którymi zostali: Dh Zbigniew Jawor, Dh Ryszard Fejdasz, Dh Witold Krasulak, Dh Janusz Janczyk oraz delegatów na zjazd Zarządu Gminnego którymi zostali: Dh Dominik Szajdek, Dh Kazimierz Bodnar, Dh Tadeusz Smalarz, Dh Mateusz Kijowski.

DSCN9852Z-ca Wójta Gminy Komańcza Dh Jerzy Krysiak podziękował za wkład i poświecenie oraz pomoc jaką nasi druhowie niosą w przypadku pożarów, wypadków, powodzi i innych miejscowych zagrożeń.

 

 

 

St. kap. Florian Semenowicz poinformował o zmianach dotyczących zasad szkoleń specjalistycznych i podziękował w imieniu Komendanta KP PSP Sanok naszym druhom i druhnom za udaną współprace w 2015 roku.

DSCN9853Dyrektor Zespołu Szkół w Rzepedzi Danuta Horodecka-Kotys odczytała w imieniu uczniów szkoły podziękowanie za współprace z naszą jednostką w 2015 roku.
 

 

 

 

Prezes Zarządu Gminnego OSP Dh Piotr Skocki podziękował za współprace odchodzącemu Zarządowi i życzył owocnej współpracy następcom.

DSCN9834

Dh Jan Seredyński przekazał jako dar statuetkę Św. Floriana.
DSCN9863

Dodaj komentarz